Denná údržba a spôsoby údržby vstrekovacích foriem

Denná údržba a spôsoby údržby vstrekovacích foriem

 

模具维护

1. V prvom rade by mal vstrekovací podnik vybaviť každú formu kartou životopisu, aby sa podrobne zaznamenávalo a počítalo jej používanie, starostlivosť (mazanie, čistenie, ochrana proti hrdzi) a poškodenie.Na základe toho sa dá zistiť, ktoré diely a komponenty boli poškodené, stupeň opotrebenia a stupeň opotrebenia.Poskytnite informácie o hľadaní a riešení problémov, ako aj o parametroch procesu formovania formy a materiáloch použitých vo výrobku, aby sa skrátil čas skúšobnej prevádzky formy a zlepšila sa efektívnosť výroby.

2. Spracovateľský podnik by mal otestovať rôzne vlastnosti formy pri bežnej prevádzke vstrekovacieho stroja a formy a zmerať veľkosť konečného lisovaného plastového dielu.Prostredníctvom týchto informácií je možné určiť existujúci stav formy a nájsť dutinu a jadro.Podľa informácií poskytnutých plastovými časťami je možné posúdiť stav poškodenia formy a opatrenia údržby.

 

3.Zamerajte sa na sledovanie a testovanie niekoľkých dôležitých častí formy: funkciou vyhadzovacích a vodiacich častí je zabezpečiť otvárací a zatvárací pohyb formy a vysúvanie plastových dielov.Ak sa niektorá časť zasekne v dôsledku poškodenia, povedie to k zastaveniu výroby, preto by ste mali vždy udržiavať náprstok formy a vodiaci stĺpik namazaný (treba zvoliť najvhodnejšie mazivo) a pravidelne kontrolovať, či sú náprstok a vodiaci stĺpik zdeformované a povrch poškodený.Po nájdení by sa mali včas vymeniť;po dokončení výrobného cyklu by forma mala byť Profesionálny antikorózny olej by sa mal nanášať na pracovnú plochu, pohybové a vodiace časti a osobitná pozornosť by sa mala venovať ochrane elastickej pevnosti nosných častí pomocou ozubených kolies, stojanových foriem a pružinové formy, aby sa zabezpečilo, že budú vždy v najlepšom prevádzkovom stave;s výrobou Postupom času sa na chladiacom kanáli ľahko usadzuje vodný kameň, hrdza, kal a riasy, čo znižuje prierez chladiaceho kanála a zužuje chladiaci kanál, čo výrazne znižuje rýchlosť výmeny tepla medzi chladivom a formou a zvyšuje výrobné náklady podniku.Pozornosť by sa mala venovať čisteniu formy horúceho kanála;v prípade formy s horúcou vtokovou rúrou je údržba vykurovacieho a riadiaceho systému užitočná, aby sa predišlo zlyhaniu výroby, preto je obzvlášť dôležitá.Preto by sa po každom výrobnom cykle mali pásové ohrievače, tyčové ohrievače, vykurovacie sondy a termočlánky na forme merať ohmmetrom.Ak sú poškodené, mali by byť včas vymenené a skontrolované v životopise formy.Porovnávajte a uchovávajte záznamy, aby bolo možné včas odhaliť problémy a prijať protiopatrenia.

 

4. Dbajte na povrchovú údržbu formy, ktorá priamo ovplyvňuje kvalitu povrchu výrobku a dôraz je kladený na zamedzenie hrdze.Preto je obzvlášť dôležité vybrať si vhodný, kvalitný a profesionálny olej proti hrdzi.Keď forma dokončí výrobnú úlohu, mali by sa prijať rôzne metódy na starostlivé odstránenie zvyškov vstrekovania podľa rôznych metód vstrekovania.Medené tyče, medené drôty a profesionálne čistiace prostriedky na formy možno použiť na odstránenie zvyškov vstrekovania a iných usadenín vo forme a potom ich vysušiť na vzduchu.Je zakázané čistiť tvrdé predmety, ako sú železné drôty a oceľové tyče, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.Ak sa vyskytnú hrdzavé škvrny spôsobené korozívnym vstrekovaním, použite brúsku na brúsenie a leštenie a nastriekajte profesionálny antikorózny olej a potom uložte formu na suchom, chladnom a bezprašnom mieste.


Čas odoslania: august-06-2022